Enskild Träning

PRIVAT UNDERVISNING

Boka tiden som passar Dig!

Denna utbildning utformar vi tillsammans efter dina egna behov och önskemål. Här bestämmer du helt själv vad som ska tränas. Det kan vara allt från grunderna i valpens uppfostran, problem i vardagen t.ex. hunden drar i kopplet eller kommer inte på inkallning mm. Även för dig som vill ha enskild träning istället för gruppträningen som det blir i kurserna.

Du vet väl att vi kan komma hem till Dig om du hellre vill ha lektioner i hemmet? Läs mer här!

Plats: Ingelsträde

Priser:
* Enstaka lektion: 660:-
* 5 ggr kort: 3.000:- (giltigt i 12 månader)

Välkommen med Din tidsbokning!

 

Telefonkonsultation

Behöver Du råd och tips??

Vi erbjuder nu även telefonkonsultation med råd och tips inför valp eller hund-köp, hundägareutbildning eller hundproblem. Du väljer själv vad vi skall hjälpa dig med.

Telefonkonsultation är på 30 minuter och kostar 390:-.

Bokning av telefontid göres endast via e-post.

Kontakta oss så berättar vi mera.

DSC_0091_2

Hundkurs i hemmet

Hundkurs i hemmet för Dig som av någon anledning inte kan eller vill komma till vår anläggning i Ingelsträde.
Du kan ta del av hela vårt utbud undantaget Agility. Du bestämmer själv vad som skall tränas. Instruktören
planerar upp lektionen för bästa resultat. Du väljer antingen en enstaka lektion eller köper ett 5 kort med rabatt.

Vi kör radien fem mil från Ingelsträde!

Priser:  740:- (45 min)
5 ggr kort 3.400:- (giltigt i 12 månader)
+ Körersättning 75:-/mil

PROBLEMHUNDS UTREDNING

Hit söker du dig, som har en hund med problembeteende av allvarligare art. Detta beteende, kan normalt inte avhjälpas med vanlig etablerad undervisning eller träning.

Utredningen går ut på att hitta bakgrunden/anledningarna till varför problembeteendet har uppstått. Det kan vara en fysisk orsak t.ex. att hunden har ont i ryggen eller öronen. Det kan också vara så att hunden har behov som inte är tillgodosedda, t.ex. jaktbehov eller motionsbehov. Ibland kan det vara kommunikationsproblem mellan hund och ägare. Först åtgärdar man orsaken till problemet därefter tränar man symtom, själva problembeteendet.

Vad som är viktigt för mig som hundproblemkonsult är att vi igenom hela träningen ser till hundens välbefinnande.

Problemutredningen består av:

1. Hembesök, ca två timmar. Hundägaren berättar om och svarar på olika frågor om bl.a. hundens uppväxt, hur vardagen ser ut mm:

* Vi gör olika tester med hunden.
* Vi diskuterar grundligt igenom problembeteendet.
* Vi gör upp ett första träningsprogram

2. Ett eller två återbesök med uppföljning och komplettering av träningsprogrammet.

En problemutredning innebär stort engagemang från hundägaren. Utredning, analyser och träningsplaner görs gemensamt av hundägare och hundproblemkonsult. Det är viktigt att du som hundägare förstår, att det är dina uppgifter om hunden som ligger till grund för hela utredningen. Får jag en felaktig eller missvisande bild av hundens problem påverkar detta slutresultatet. Du måste vara beredd att lägga ner mycket tid för att träna.

Efter problemutredningen finns det alltid möjlighet att deltaga i Hundcentrats andra aktiviteter.

Pris: Individanpassat
+ 65:-/mil körersättning

Skotträning

Man kan skotträna sin hund av olika anledningar. Det kan vara för att förbereda den ovana hunden inför de skott som förekommer i bruksprov och mentaltester. Det kan också vara att träna bort skottberördhet för att hunden ska kunna fungera i vardagen. Det är lätt att skrämma en tidigare skottfast hund med felaktig träning. Därför ska all skotträning bedrivas mycket varsamt så att hunden aldrig blir skrämd eller upplever träningen som mycket obehaglig. Det är viktigt att hunden känner sig lugn och avslappnad innan skott träningen börjar, i vissa fall måste man börja med att bygga upp hundens självförtroende på olika sätt.

Skotträning med skottberörd hund kräver mycket tid och mycket tålamod. Man ska sträva efter att hunden vid varje tränings tillfälle är avslappnad och känner sig trygg. Det krävs upprepade övningar med skott på olika avstånd och i olika miljöer. En skottberörd hund reagerar med ett visst obehag vid skott. Reaktionen blir inte påtagligt större efter varje skott.

En skotträdd hund reagerar med stort obehag vid skott. Reaktionen blir större och större efter varje skott, hunden är mer eller mindre svår att få kontakt med. Ofta finns det en händelse i hundens liv som orsakat rädslan. Det är mycket svårt och kräver mycket tid, träning och kunskap om det ska gå att träna bort skotträdsla.

En skottovan hund är ovan vid att höra skott. Här är det extra viktigt att träningen blir rätt redan från början. En skott tokig hund reagerar med intensiv aktivitet utan att vissa sig nervös vid skott. Problemet beror ofta på felaktig träning, hunden förväntar sig aktivitet vid skott.

Är hunden rädd för åska och fyrverkeri hjälper det inte att bara skott träna hunden. Det är annorlunda ljud som är svårare att själv framkalla i tränings syfte.

Träning av skottovana eller skottberörda hundar bedrivs genom skott av 9 mm pistol med lös ammunition.
Pris: 640:- (45 min lektion) 5 Skott ingår i lektionskostnaden, därefter 5:- / skott
Plats: Ingelsträde