Pågående Corona

* Generellt följer vi Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer avseende Corona-pandemin.
* Med anledning av pågående pandemi är all teoriverksamhet i lektionssalen inställd.
* All övrig utomhusverksamhet fortsätter tills vidare som vanligt men med max 7 personer per tillfälle exl instruktör.
* Känner du Dig sjuk så boka av i god tid och stanna hemma. Detta både för Din egen och för oss andras skull.
* Risken för smitta är minimal då vi dels håller oss utomhus och att vi tänker på att hålla viss distans till varandra under kursen
* Handsprit finns tillgängligt vid varje kurstillfälle.